logo ŚDM Wawa Praga
facebook

XII dzień peregrynacji Znaków ŚDM

20 sierpnia 2015

XII dzień peregrynacji

Symbole Światowych Dni Młodzieży  rozpoczęły środowy dzień w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, Były tam aż do godziny 13:00. Następnie udały się do ostatniego rejonu odwiedzanego  w trakcie peregrynacji – rejonu Mińsk. Oto relacje z odwiedzonych dziś miejsc:

Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach:

Środowe czuwanie poranne od godz. 7:00 do godz. 9:00 poprowadziła zaprzyjaźniona parafia NMP Matki Kościoła w Markach. W środę 19 sierpnia, o godz. 9:30, odbyła się Uroczysta Msza Św. Pożegnalna. Zostaliśmy miło zaskoczeni – Znaki ŚDM zostały w naszej Świątyni godzinę dłużej i zostały odebrane w samo południe. To było niesamowitych 16 godzin, które – jak myślimy- zmienią życie wielu z nas, a także odmienią nas jako wspólnotę. To były godziny, które lepiej pozwoliły nam poznać Pana Boga, siebie samych, swoich przyjaciół, znajomych i pozostałych wiernych. To były godziny, które przypomniały nam, jakim cudem jest Miłosierdzie. Na zawsze będziemy nosić to wspaniałe wydarzenie w naszych sercach.

Ewelina Kosowska

(fot. Ewelina Kosowska)

Parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli:

Dziś w między godziną 13:00 a 16:00 symbole ŚDM przyjęła parafia pod wezwaniem bł. Honorata Koźmińskiego . Na uroczystym powitaniu zebrało się wielu mieszkańców z naszej miejscowości jak i z poza niej, w tym z Wielgolasu Brzezińskiego, Dębe Wielkiego czy Choszczówki. Całość rozpoczęła się uroczystym przywitaniem Krzyża oraz Ikony , a następnie wniesieniem ich w procesji do prezbiterium kościoła . W tym czasie młodzież przyniosła kwiaty, które zostały umieszczone obok Symboli , podczas gdy nasza schola śpiewała pieśni. Następnie rozpoczęła się msza święta której przewodniczył nasz Proboszcz Bogusław Wnuk , homilię zaś wygłosił ks. Emil Parafiniuk.

Po mszy nastąpił czas modlitewnego czuwania , podczas którego śpiewane było wiele pieśni , czytane były teksty i rozważania . Odmówiliśmy także akt zawierzenia się Matce Bożej , a o godzinie 15:00 została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Podczas wspólnych śpiewów nie mogło zabraknąć hymnu ŚDM „Błogosławieni miłosierni” .

Po wspólnej modlitwie Symbole zostały ponownie przeniesione do samochodu , który zabrał je w dalszą drogę peregrynacji – do Mińska Mazowieckiego. My tym czasem , udaliśmy się na agapę, podczas której tańczyliśmy wspólnie z naszym proboszczem, po czym udaliśmy się do domów.

Grzegorz Kozłowski

(fot. Andrzej Bąk)

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Mińsku Mazowieckim:

Dnia 19 sierpnia 2015 parafię Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim nawiedziły Symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż, który Św. Jan Paweł II przekazał młodym oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 przed głównym wejściem do kościoła. Symbole zostały powitane przez Księży, młodzież oraz starszych parafian. Po wprowadzeniu Krzyża oraz Ikony do Kościoła grupa muzyczna z pielgrzymki WAPM z grupy biało-złotej poprowadziła czuwanie, podczas którego można było ucałować Symbole.
Po czuwaniu parafialne koła różańcowe prowadziły modlitwę aż do godziny 18, o której to odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Arkadiusz Rakoczy – koordynator rejonu Mińskiego.

Następnie po Koronce do Bożego Miłosierdzia, o godzinie 19.45 schola parafialna rozpoczęła czuwanie na podstawie nauczania Jana Pawła II. Godzinna adoracja zakończyła się modlitwą w intencji Światowych Dni Młodzieży i odśpiewaniem hymnu „Błogosławieni Miłosierni”. Chwilę przed 21 pożegnaliśmy Krzyż oraz Ikonę, które w asyście policji i straży pożarnej udały się do sąsiedniej, mińskiej parafii, by tam pozostać aż do czwartkowego poranka.

Weronika Kowalczyk

 (fot. Tomasz Kowalczyk)

Parafia Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim:

Młodzi ludzie często lubią zarywać noce, ale dzisiaj parafianie z Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim spędzają ten czas razem z Panem Bogiem. Symbole Światowych Dni Młodzieży w naszym Kościele przywitali o 21:00 dziekan dekanatu mińskiego – ks. Władysław Szymański, ks. proboszcz Jerzy Mackiewicz, ks. Arkadiusz Rakoczy – proboszcz parafii w Wielgolesie, nasz parafianin ks. Emil Parafiniuk oraz mińscy księża wikariusze. Ksiądz Szymański podkreślił, że adoracja pogłębia w nas umiłowanie Krzyża Chrystusa i Jego Matki. Po wspólnym odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego w konferencji wprowadzającej, ks. Emil podkreślił, że dzisiejsza adoracja ma za zadanie pobudzić nasze serca, dać im impuls do działania.

Święty Papież Jan Paweł II chciał żebyśmy przy tych znakach modlili się za młodych, a młodość to nie wpisana w dowodzie data urodzenia, ale to, jak się czujemy i jacy jesteśmy w środku. Krzyż, który adorujemy jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego, bo Pan Jezus już na nim nie wisi – swą mocą zwyciężył śmierć. Przez oddawanie czci tym ponad trzydziestoletnim symbolom, dołączamy do wielu ludzi, którzy już przed nami w różnych miejscach świata ich dotykali i tych, których te święte znaki jeszcze nawiedzą. Ksiądz zachęcał, aby Krzyża i Ikony Matki Boskiej Wybawicielki Ludu Rzymskiego dotykać, całować je, ale przede wszystkim pragnąć oddawać za nie życie każdego dnia. Szczególnie my, młodzi, powinniśmy dawać świadectwo tak licznym w naszym mieście rówieśnikom właśnie przez naszą obecność i modlitwę.

Kolejnym punktem naszego czuwania była projekcja filmu „Spotkanie”, a po niej krótkie świadectwa spotkań z Chrystusem młodzieży z Ruchu Światło-Życie naszej parafii. O północy ksiądz Marcin Wojtczak celebrował Mszę Świętą w intencji młodych, prosząc o dobre przeżycie przez nas i naszych zagranicznych gości czasu spotkania z papieżem Franciszkiem. W homilii podkreślił, że Krzyż nie jest wyzwoleniem od śmierci, ale wybawieniem w śmierci. Z niego płynie istota naszej wiary – wielka miłość Jezusa do świata.

Aneta Araźna

(fot. Weronika Ponikowska)