logo ŚDM Wawa Praga
facebook

ŚDM

Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to coroczne spotkania młodych katolików, odbywające się we wszystkich diecezjach świata. Każdego roku obchodzone są one w Niedzielę Palmową, a co kilka lat mają wymiar międzynarodowy – młodzi z całego świata spotykają się wówczas w wybranym miejscu, najczęściej w czasie letnich wakacji, by pod przewodnictwem Ojca Świętego, wraz ze swoimi duszpasterzami i biskupami wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, w tej wierze wzrastać i umacniać się.

Poniżej możesz przeczytać garść przydatnych podstawowych informacji o ŚDM. Jednak nie wszystko da się wyrazić słowami :-) Abyś mógł choć trochę poczuć atmosferę tego niezwykłego spotkania zapraszamy do obejrzenia filmiku:

Kto i kiedy wymyślił ŚDM?

Inicjatorem tych spotkań był święty Papież Jan Paweł II. Po raz pierwszy młodzież całego świata zgromadziła się na zaproszenie Papieża w Rzymie, w Niedzielę Palmową 1984 r., by  świętować „jubileusz młodzieży” w Roku Odkupienia.  W 1985 r. młodzi znów przybyli do Rzymu i spotkali z Ojcem Świętym z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Kolejna Niedziela Palmowa – w 1986 roku – została już przez świętego Jana Pawła II ogłoszona Pierwszym Światowym Dniem Młodzieży, który miał być obchodzony przede wszystkim w wymiarze diecezjalnym. Od tego czasu, już co roku Papież ogłaszał kolejne Światowe Dni Młodzieży, które celebrowane były przez młodych w ich kościołach lokalnych, a co kilka lat miały wymiar międzynarodowego spotkania razem z Ojcem Świętym. Tradycja tego wielkiego święta młodego Kościoła kontynuowana jest przez następców Papieża-Polaka: Papieża Benedykta XVI i obecnego Ojca Świętego Franciszka.

Jak przebiegają międzynarodowe ŚDM?

Formuła ogólnoświatowych spotkań ŚDM oczywiście ewoluowała w kolejnych latach. Obecnie spotkania międzynarodowe ŚDM przebiegają jakby dwuetapowo: wpierw pielgrzymi przybywają do wszystkich diecezji kraju-gospodarza, gdzie przeżywają tzw. ‘Dni w Diecezjach’, a następnie udają się do miasta wyznaczonego na spotkanie z Papieżem i tam przez kolejne dni biorą udział w tzw. ‘Wydarzeniach Centralnych’.

Co to są Dni w Diecezjach?

Pierwsze 5-7 dni międzynarodowego spotkania młodych to tzw. ‘Dni w Diecezjach’. Pielgrzymi ŚDM przybywają do wszystkich diecezji kraju-gospodarza, by tam poznawać historię, kulturę a także życie wspólnoty Kościoła lokalnego. Jest to bezcenny czas, wzajemnego poznawania się, ubogacania, zawierania cennych przyjaźni. Wypełniają go wspólne wycieczki, zabawy i zaangażowania w społeczne projekty przygotowane przez organizatorów. Plan według którego przebiegają spotkania w czasie tych dni, a także ich charakter jest odmienny każdej diecezji i zależny od jej specyfiki. Podczas spotkania w roku 2016 Dni w Diecezjach będą trwały od 20 do 25 lipca.

Co się dzieje podczas dni Wydarzeń Centralnych?

Na zakończenie Dni w Diecezjach odbywa się posłanie pielgrzymów ŚDM i wszyscy udają się oni do diecezji wybranej przez Papieża jako miejsce Wydarzeń Centralnych. Tam, przez kolejny tydzień, młodzież całego świata wspólnie z Ojcem Świętym przeżywa wielkie święto wiary. Ten szczególny czas rozpoczyna Msza Św. i Ceremonia Otwarcia. Młodzi uczestniczą w nabożeństwach i katechezach w grupach językowych, biorą udział w odbywających się wówczas festiwalach ewangelizacyjnych, a także w spotkaniach z Papieżem i prowadzonej przez niego Drodze Krzyżowej. W sobotę odbywa się wielkie czuwanie pod przewodnictwem Ojca Świętego, które kończy się w niedzielę uroczystą Mszą Zamknięcia.

Ramowy plan Wydarzeń Centralnych podczas XXXI ŚDM Kraków 2016 znajdziesz TUTAJ.

Co to są Symbole ŚDM?

Symbole ŚDM to KrzyżIkona Matki Bożej Salus Populi Romani. Są one obecne na wszystkich międzynarodowych spotkaniach ŚDM, ale nieustannie pielgrzymują po całym świecie gromadząc wokół siebie setki modlących się młodych ludzi. W Niedzielę Palmową 2014 r. Symbole ŚDM zostały przekazane reprezentacji młodzieży polskiej i do roku 2016 będą peregrynować po naszym kraju i krajach sąsiednich, towarzysząc nam w przygotowaniach ŚDM w Krakowie.

Ponad czterometrowej wysokości Krzyż Światowych Dni Młodzieży został podarowany młodym w Rzymie przez Jana Pawła II 22 kwietnia 1984r. Papież mówił wówczas:

„Drodzy młodzi, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego, Krzyż Chrystusa! Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.”

Wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani czczony jest przez Rzymian w Bazylice Matki Bożej Większej. Podczas ŚDM odbywających się w Rzymie w roku 2000 kopia tego wizerunku po raz pierwszy towarzyszyła spotkaniu młodych. W roku 2003 Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył młodzieży właśnie tą Ikonę Matki Bożej i tym samym dołączył ją do Krzyża ŚDM. W przemówieniu 10 kwietnia 2003 r. podczas przekazania Symboli młodzieży niemieckiej, tłumaczył to tymi słowami:

„Aby pozostało również zawsze widoczne, że Maryja jest potężną Matką, która prowadzi nas do Chrystusa, pragnę, by (…), razem z Krzyżem, przekazana została także ta Ikona Maryi, i by wraz Krzyżem, pielgrzymowała odtąd po świecie, przygotowując Dni Młodzieży.”

Jakie jest hasło ŚDM w Krakowie 2016?

Ojciec Święty ogłaszając kolejne ŚDM ustala zawsze dla nich pewne hasło – myśl przewodnią tych dni, którą następnie rozwija w swoim Orędziu. Na czas ŚDM w Krakowie 2016 Papież Franciszek wybrał hasło:

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Jest to oczywiście jedno z wypowiedzianych przez Pana Jezusa Ośmiu Błogosławieństw. Podczas ŚDM 2013 w Rio de Janeiro Ojciec Święty na spotkaniu w katedrze z młodymi Argentyńczykami mówił:

“Patrz, czytaj Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi!…”

Zgodnie z tym zaleceniem, ogłoszone przez Franciszka hasła ŚDM na lata przygotowujące nas do wydarzeń w Krakowie brzmią:

XXIX ŚDM 2014 – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

XXX ŚDM 2015 – “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

Logo, hymn i modlitwa ŚDM?

Każde ŚDM odbywające się w wymiarze międzynarodowym ma swoje logo, hymn i  oficjalną modlitwę. Te ”znaki rozpoznawcze” tworzone są przez młodych pochodzących z kraju goszczącego w danym roku pielgrzymów ŚDM, a następnie zatwierdzane przez Watykańską Radę ds. Świeckich. W swojej wymowie nawiązują one do kultury kraju-gospodarza, do ogłoszonego hasła ŚDM i idei spotkań młodzieży. Towarzyszą one młodym zarówno podczas przygotowań jak i samych wydarzeń ŚDM.

Ogłoszono już Logo, Modlitwę i Hymn XXXI ŚDM w Krakowie 2016.

Logo i opis jego symboliki znajdziesz TUTAJ. Tekst oficjalnej Modlitwy XXXI ŚDM Kraków 2016 dostępny jest TUTAJ. Natomiast TUTAJ będziesz mógł wysłuchać Hymnu a także znaleźć jego tekst :-)

Co tak naprawdę dokonuje się podczas ŚDM?

Papież Benedykt XVI podczas spotkania z kardynałami pracującymi w Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2008 r., wspominając XXIII Światowe Dni Młodzieży w Sydney,  tak wyjaśniał czym jest czas tego niezwykłego spotkania młodych:

„Jaka więc jest natura tego, co dzieje się podczas Światowego Dnia Młodzieży? Jakie siły w nim działają? W popularnych obecnie analizach istnieje tendencja do uważania tych dni za pewną odmianę współczesnej kultury młodzieżowej, za coś w rodzaju festiwalu rockowego w sensie kościelnym, którego gwiazdą jest Papież. (…) Są to rzekomo chwile świątecznej ekstazy, które jednak ostatecznie pozostawiają wszystko takim, jak było wcześniej, nie wywierając głębszego wpływu na życie.

 Jednak w ten sposób szczególny charakter tych dni, szczególny charakter ich radości, ich mocy tworzenia jedności nie znajduje wyjaśnienia. Trzeba przede wszystkim mieć na uwadze to, że Światowe Dni Młodzieży nie ograniczają się do tego jednego tygodnia, w którym stają się widzialne dla świata. Prowadzi do nich długa droga zewnętrzna i wewnętrzna. Krzyż, któremu towarzyszy obraz Matki Pana, pielgrzymuje przez kraje. Wiara, na swój sposób, potrzebuje widzieć i dotykać. Spotkanie z krzyżem, którego się dotyka i który jest niekiedy wewnętrznym spotkaniem z Tym, który umarł za nas na krzyżu. Spotkanie z krzyżem budzi w młodych ludziach pamięć o tym Bogu, który zechciał stać się człowiekiem i z nami cierpieć. I widzimy Niewiastę, którą On nam dał za Matkę. Uroczyste dni są tylko zwieńczeniem długiej drogi, na której ludzie spotykają się ze sobą i razem idą na spotkanie z Chrystusem. Nieprzypadkowo w Australii długa Droga Krzyżowa przez miasto stała się kulminacyjnym wydarzeniem tamtych dni. Jeszcze raz streszczało się w niej to wszystko, co miało miejsce w poprzednich latach, i wskazywała ona Tego, który wszystkich nas gromadzi — Boga, który nas miłuje aż po Krzyż. Dlatego również Papież nie jest gwiazdą, wokół której wszystko się kręci. On jest rzeczywiście i tylko Wikariuszem. Wskazuje na Innego, który jest pośród nas. Wreszcie uroczysta liturgia stanowi centrum tego wszystkiego, ponieważ w niej dokonuje się to, czego my sami nie możemy zrealizować, a czego jednak wciąż oczekujemy. On jest obecny. On staje pośród nas. Niebo się otwarło i rzuca blask na ziemię. To sprawia, że życie staje się radosne i otwarte, i jednoczy jednych z drugimi w radości, której nie można porównywać z ekstazą jakiegoś festiwalu rockowego. Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś: «Nie sztuką jest zorganizowanie święta, ale znalezienie osób, które potrafią czerpać z niego radość». Zgodnie z Pismem, radość jest owocem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22): owoc ten był w obfitości widoczny w tamtych dniach w Sydney. Podobnie jak długa droga poprzedza Światowe Dni Młodzieży, tak też po nich wyrusza się w dalszą drogę. Rodzą się przyjaźnie, skłaniające do innego stylu życia i umacniające od wewnątrz. Niepoślednim celem tych wielkich dni jest budzenie takich przyjaźni, dzięki czemu powstają w świecie oazy życia w wierze, będące jednocześnie oazami nadziei i czynnej miłości.

baner_283x96_SDM